Vem gäller detta sekretessmeddelande?

Detta integritetsmeddelande gäller alla individer som använder vår kärlekstest-app och utgör inte en del av tjänsteavtalet. Din användning av denna kärlekstestapp indikerar att du accepterar vårt licensavtal för slutanvändare (EULA). I händelse av att du inte samtycker till vårt EULA eller vår praxis för datainsamling, användning och avslöjande som beskrivs i detta meddelande, vänligen avstå från att använda appen.
Genom att använda kärlekstestappen samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Information vi samlar in

Vi kan samla in följande typer av information från och om dig:
Personlig information: Vi kan samla in personlig information från dig, såsom ditt förnamn, e-postadress, din partners förnamn, ditt stjärntecken när du använder kärlekstestappen.
Användningsinformation: Vi kan samla in information om hur du använder appen, till exempel vilka funktioner du använder och vilka knappar du klickar på.
Enhetsinformation: Vi kan samla in information om enheten du använder för att komma åt appen, till exempel typen av enhet, dess operativsystem och information om mobilnätverk.
Information om annonsering och köp i appar: Vi kan samla in information relaterad till reklam och köp i appar, till exempel vilka typer av annonser som visas och köp i appar.

Dela information

Vi kan komma att dela informationen vi samlar in från och om dig enligt följande:
Med våra tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning, som att behandla betalningar och skicka e-post.
Med annonsörer och annonsnätverk, som kan använda informationen för att visa dig riktade annonser.
Med analysleverantörer som hjälper oss att analysera användningen av appen.
Med tredje part i samband med en sammanslagning, förvärv eller försäljning av våra tillgångar.

Dina val

Du kan välja att inte ge oss viss information, men det kan leda till att du inte kan använda vissa funktioner i appen.
Du kan också styra vilka typer av annonser som visas för dig i appen genom att justera inställningarna.

Datalagring

Vi kommer att behålla din information så länge det är nödvändigt för att förse dig med appen och dess funktioner, och så länge det är nödvändigt för våra legitima affärsändamål eller enligt lag.

säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda information om dig från förlust, stöld, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Interaktioner med andra parter

Vår app kan innehålla länkar till externa tjänster och en SDK för interaktion med sociala medier. All data som tillhandahålls oss via sociala medier kommer att omfattas av detta integritetsmeddelande. Om du nämner vår App på sociala medier kan vi använda din referens i samband med vår App. Tredjepartsinteraktioner kan dock leda till informationsinsamling och förfrågningar från dig, som är föremål för deras egna policyer. Dessa policyer kan skilja sig åt när det gäller informationsdelning, dina rättigheter och alternativ och datalagring. Vi råder dig att granska och hänvisa till deras sekretesspolicyer och användarvillkor.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då. Om vi ​​gör några väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig via e-post eller genom att lägga upp ett meddelande i appen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om vår sekretesspraxis, vänligen kontakta oss på team@lovetestapp.com


---

Följ oss på : Twitter | Facebook | Instagram