Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle personen die onze liefdestest-app gebruiken en vormt geen onderdeel van de dienstenovereenkomst. Uw gebruik van deze liefdestest-app geeft aan dat u akkoord gaat met onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA). In het geval dat u het niet eens bent met onze EULA of onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van gegevens zoals uiteengezet in deze kennisgeving, dient u de app niet te gebruiken.
Door de liefdestest-app te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

Informatie die we verzamelen

We kunnen de volgende soorten informatie van en over u verzamelen:
Persoonlijke informatie: we kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen, zoals uw voornaam, e-mailadres, de voornaam van uw partner, uw sterrenbeeld wanneer u de liefdestest-app gebruikt.
Gebruiksinformatie: we kunnen informatie verzamelen over hoe u de app gebruikt, zoals de functies die u gebruikt en de knoppen waarop u klikt.
Apparaatgegevens: We kunnen informatie verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de App, zoals het type apparaat, het besturingssysteem en mobiele netwerkinformatie.
Informatie over advertenties en in-app-aankopen: we kunnen informatie verzamelen met betrekking tot advertenties en in-app-aankopen, zoals de soorten advertenties die worden weergegeven en de in-app-aankopen die zijn gedaan.

Delen van informatie

We kunnen de informatie die we van en over u verzamelen als volgt delen:
Met onze dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren, zoals het verwerken van betalingen en het versturen van e-mails.
Met adverteerders en advertentienetwerken, die de informatie kunnen gebruiken om u gerichte advertenties te tonen.
Met analyseproviders, die ons helpen het gebruik van de app te analyseren.
Met derden in verband met een fusie, overname of verkoop van onze activa.

Jouw keuzes

U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet aan ons te verstrekken, maar dat kan ertoe leiden dat u bepaalde functies van de App niet kunt gebruiken.
U kunt ook bepalen welke soorten advertenties aan u worden weergegeven in de app door de instellingen aan te passen.

Dataretentie

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u de app en de functies ervan te bieden, en zo lang als nodig is voor onze legitieme zakelijke doeleinden of zoals vereist door de wet.

Beveiliging

We nemen redelijke maatregelen om informatie over u te helpen beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Interactie met andere partijen

Onze App kan links naar externe diensten en een SDK voor interactie met sociale media bevatten. Alle gegevens die via sociale media aan ons worden verstrekt, vallen onder deze privacyverklaring. Als u onze app op sociale media vermeldt, kunnen we uw referentie gebruiken in verband met onze app. Interacties van derden kunnen echter leiden tot het verzamelen van informatie en verzoeken van u, die onderhevig zijn aan hun eigen beleid. Dit beleid kan verschillen wat betreft het delen van informatie, uw rechten en opties, en gegevensopslag. We raden u aan om hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden door te nemen en ernaar te verwijzen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail of door een bericht in de app te plaatsen.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via team@lovetestapp.com


---

Volg ons op : Twitter | Facebook | Instagram