Kogo dotyczy ta informacja o ochronie prywatności?

Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z naszej aplikacji do testów miłosnych i nie stanowi elementu umowy o świadczenie usług. Korzystanie z tej aplikacji do testów miłosnych oznacza akceptację naszej umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) Jeśli nie zgadzasz się z naszą umową EULA lub naszymi praktykami w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych opisanymi w tym powiadomieniu, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z aplikacji.
Korzystając z aplikacji testu miłości, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie twoich informacji zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.

Informacje, które zbieramy

Możemy gromadzić następujące rodzaje informacji od Ciebie i o Tobie:
Dane osobowe: Możemy zbierać od Ciebie dane osobowe, takie jak Twoje imię, adres e-mail, imię Twojego partnera, Twój znak zodiaku, kiedy korzystasz z aplikacji testu miłości.
Informacje o użytkowaniu: Możemy zbierać informacje o tym, jak korzystasz z Aplikacji, takie jak używane funkcje i klikane przyciski.
Informacje o urządzeniu: możemy gromadzić informacje o urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do Aplikacji, takie jak typ urządzenia, jego system operacyjny i informacje o sieci komórkowej.
Informacje o reklamach i zakupach w aplikacji: Możemy zbierać informacje związane z reklamami i zakupami w aplikacji, takie jak rodzaje wyświetlanych reklam i dokonane zakupy w aplikacji.

Udostępnianie informacji

Możemy udostępniać informacje, które zbieramy od Ciebie i o Tobie w następujący sposób:
Naszym dostawcom usług, którzy wykonują usługi w naszym imieniu, takie jak przetwarzanie płatności i wysyłanie wiadomości e-mail.
Reklamodawcom i sieciom reklamowym, którzy mogą wykorzystywać te informacje do wyświetlania ukierunkowanych reklam.
Dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować korzystanie z Aplikacji.
stronom trzecim w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą naszych aktywów.

Twoje wybory

Możesz zrezygnować z przekazywania nam pewnych informacji, ale może to spowodować, że nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji aplikacji.
Możesz także kontrolować rodzaje reklam wyświetlanych w Aplikacji, dostosowując ustawienia.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne, aby zapewnić Ci Aplikację i jej funkcje oraz tak długo, jak będzie to konieczne do naszych uzasadnionych celów biznesowych lub zgodnie z wymogami prawa.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy uzasadnione środki, aby pomóc chronić informacje o Tobie przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Interakcje z innymi stronami

Nasza aplikacja może zawierać łącza do usług zewnętrznych i SDK do interakcji w mediach społecznościowych. Wszelkie dane przekazywane nam za pośrednictwem mediów społecznościowych będą podlegać niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jeśli wspomnisz o naszej aplikacji w mediach społecznościowych, możemy użyć Twoje referencje w związku z naszą Aplikacją. Jednak interakcje stron trzecich mogą prowadzić do gromadzenia informacji i próśb od Ciebie, które podlegają ich własnym zasadom. Zasady te mogą się różnić pod względem udostępniania informacji, Twoich praw i opcji oraz przechowywania danych Radzimy zapoznać się z ich polityką prywatności i warunkami użytkowania.

Zmiany w tej polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię o tym e-mailem lub publikując powiadomienie w Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem team@lovetestapp.com


---

Obserwuj nas na : Twitter | Facebook | Instagram